Trasa przejazdu NIGHTSKATING RZESZÓW obejmuje ulice na co dzień zarezerwowane dla ruchu samochodów.

Na czas przejazdu zostają one jednak zamknięte, a cały przejazd zabezpiecza policja oraz NIGHTSKATING RZESZÓW Team. Kolumnę otwiera radiowóz. Za nim jedzie samochód organizatora z nagłośnieniem i uczestnicy przejazdu. Drugi radiowóz lub motocykl policyjny zamyka przejazd. Kolumna rolkarzy porusza się prawą stroną ulicy. Po lewej stronie porusza się NIGHTSKATING RZESZÓW Team zabezpieczający przejazd i służący pomocą w jego trakcie. NS Team wyróżnia się odblaskowymi kamizelkami. NS Team dba o zabezpieczenie skrzyżowań, aby żaden samochód nie wjechał w rolkarzy.

http://www.nightskating.rzeszow.pl/security-1.jpg
Podstawowe warunki bezpieczeństwa

W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach. Wyjątek stanowią członkowie NS Team zabezpieczający skrzyżowania, poruszający się na rowerach.

Osoby chcące zakończyć przejazd przed ukończeniem powinny natychmiast opuścić trasę przemarszu.

Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.

Organizator pilnie zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (Nightskating-Team) wyróżniającej się oznaczoną odzieżą i zabezpieczenie medyczne.

Podczas przemarszu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym.

Zagrożenia takie jak uszkodzenia nawierzchni drogi, upadki lub ostre hamowanie sygnalizujemy podniesieniem rąk do góry, co stanowi dla innych informacje o zagrożeniu lub zatrzymaniu się.

Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.

Pamiętaj o kasku i ochraniaczach!

Dobre rolki, kask i ochraniacze,
to podstawa bezpieczeństwa.

Nie da się wyeliminować ryzyka, ale kask i ochraniacze mogą zapobiec wielu kontuzjom. Pamiętaj, że nie wszystko zależy od Twoich umiejętności – wypadek może nastąpić z winy osób trzecich. Również elementy odblaskowe pomagają w bezpieczeństwie, gdyż jesteś bardziej widoczny w ciemności. Osoby do 16 roku życia OBOWIĄZKOWO jadą w kasku. W przeciwnym razie mogą zostać niedopuszczone do udziału w przejeździe lub z niego usunięte.

http://www.nightskating.rzeszow.pl/security-2.jpg
Przed imprezą zapoznaj się z regulaminem!
Przeczytaj również
Terminy na sezon 2018

Kto może brać udział?

FAQ